Plads til forskelle-prisen 2019

Det er nu blevet tid til at indstille projekter til Plads til forskellen-prisen og pærfekt-prisen. Sommerens indsamling til plads til forskelle-prisen som Carpark North, VRS, Nova og Grøn har stået for, er gået over al forventning. I 2019 er der indsamlet 160.000 kr, hvorfor vi kan vækste Plads til forskelle-prisen med 50% til 150.000 kr. og samtidig uddele en ekstra pris, som vi kalder Pærfekt-prisen på 10.000 kr.  

Plads til forskelle-prisen

Plads til forskelle-prisen er et økonomisk bidrag, der gives til et konkret projekt, indsats, initiativ eller kampagne, som arbejder for at styrke mangfoldigheden i det danske samfund. Både enkeltpersoner og non-profit organisationer og - foreninger kan indstilles til at modtage Plads til forskelle-prisen. Det kan for eksempel være et projekt eller initiativ med en mangfoldighedsdagsorden inden for diskrimination af grupper og individer på baggrund af for eksempel køn, hudfarve eller seksuel orientering, eller tilgængelighed for mennesker med et fysisk eller psykisk handicap. 

Formålet med Plads til forskelle-prisen er at støtte et projekt, der:

  • skaber større mangfoldighed i det danske samfund
  • skaber opmærksomhed omkring mennesker, organisationer eller aktiviteter, der rækker ud over sig selv og gør en forskel for andre
  • aktiverer gæster, artister og samarbejdspartnere på Grøn til aktivt at skabe ”Plads til forskelle”

Om Plads til forskelle-prisen

  • Plads til forskelle-prisen uddeles i efteråret og er et økonomisk bidrag, der gives til konkrete projekter, indsatser, initiativer eller kampagner, der har til formål at skabe plads til forskelle i samfundet. 
  • Der uddeles én hovedpris på 150.000 kr., samt en Pærfekt-pris på 10.000 kr. Priserne finansieres af den pulje der genereres ud fra salget af T-shirts, pantdonationer og billetdonationer i forbindelse med årets Grøn Koncert. Både enkeltpersoner og nonprofitorganisationer og –foreninger kan indstilles til prisen.
  • Formålet er at synliggøre, hvordan der arbejdes for at skubbe de samfundsmæssige barrierer og flytte holdninger, der begrænser plads til forskelle i vores samfund.