113 Grøn 2017 --- Photo Morten Rygaard All Copyrights_DSC2434.jpg

Hvad er Plads til forskelle-priserne? 

Hvert år udmønter Muskelsvindfonden i samarbejde med kommercielle partnere og artister en pulje, hvorfra der uddeles en eller flere Plads-til-forskelle-priser. Der bliver uddelt en hovedpris, Plads til forskelle-prisen, og herefter en mindre pris Pærfekt-prisen. I år består Plads til forskelle-prisens hovedpris af 150.000 kr, og den mindre Pærfekt-pris beløber sig på 10.000 kr.  

Priserne er et økonomisk bidrag, der gives til konkrete projekter, indsatser, initiativer eller kampagner, som har til formål at skabe plads til forskelle i samfundet.  

Puljen finansieres af overskuddet fra salg af T-shirts i forbindelse med Grøn, billetdonationer i forbindelse med Grøns billetsalg samt gæsternes pantdonationer under Grøn Koncert. 

Plads til forskelle prisen:

Formålet med Plads til forskelle-prisen er: 

 • at gøre opmærksom på og skubbe til de samfundsmæssige barrierer, der hindrer plads til forskelle i samfundet  
 • at flytte holdninger og ændre menneskesyn, der virker begrænsende for at opnå et samfund med plads til forskelle  
 • at synliggøre, hvordan enkeltpersoner og/eller non-profit organisationer og foreninger arbejder for at skabe plads til forskelle i samfundet 

Plads til forskelle-prisen imødekommer således projekter, initiativer eller kampagner, der sætter fokus på at skubbe til en eller flere af følgende barrierer: 

 • Diskrimination  
 • Tilgængelighed 
 • Kropsidealer 
 • Kapabilitet 
 • Økonomi 

Hvem kan vinde Plads til forskelle-prisen? 

Plads til forskelle priserne gives til konkrete projekter, initiativer eller kampagner, der har til formål at sætte fokus på eller nedbryde nogle af de barrierer, der forhindrer plads til forskelle i samfundet.  

Pærfekt-prisen:

Formålet med Pærfekt-prisen er: 

 • At skabe dialog, debat og synlighed omkring det at være upærfekt. 
 • At opfordre alle til at sænke skuldrene og acceptere at vi selv og livet er fejlbarligt 
 • At være med til at skabe en verden, der er mere Pærfekt! 

Hvem kan vinde Pærfekt-prisen: 

Pærfekt-prisen gives til projekter, initiativer eller kampagner, der sætter pærfekthedskulturen på dagsordenen, giver det pærfekte flyvehøjde eller udlever kernen af det at være pærfekt.  

Både enkeltpersoner og non-profit organisationer og - foreninger kan indstilles til at modtage en pris.  

Indstilling af kandidater til priserne

Alle kan indstille kandidater til de to priser. I indstillingen skal det kort uddybes, hvilken pris der indstilles til, hvorfor kandidaten har igangsat eller ønsker at igangsætte indsatsen, hvilke forventninger der er, og hvordan indsatsen vil blive formidlet. Gælder det Pærfekt-prisen vil vi gerne høre, hvad projektet gør for at gøre verden mere pærfekt. Gælder det Plads til forskelle-prisen, vil vi gerne høre, hvordan projektet skaber plads til forskelle. 

Indstillingen må maximalt fylde en A4-side, og skal sendes til Muskelsvindfonden, pladstilforskelle@muskelsvindfonden.dk senest 6. oktober 2019.

Der er en forventning om, at prismodtagerne indvilliger i at optræde i interne og eksterne medier i forbindelse med modtagelsen af prisen og i forbindelse med opfølgning af den indsats, som Plads til forskelle-priserne yder/har fokus på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Muskelsvindfonden på tlf. 89482222 eller skrive til pladstilforskelle@muskelsvindfonden.dk.

Plads til forskelle-jury 

Muskelsvindfonden er Plads til forskelle-prisernes ophavsmand og har ansvaret for at sammensætte en jury. 

Juryen består af minimum fire medlemmer – to repræsentanter fra Grøn Koncert/Muskelsvindfonden, en eller flere repræsentanter for kunstnerne på årets Grøn Koncert og minimum en repræsentant fra den eller de samarbejdspartner, der ønsker at støtte op om prisen.  

 

I 2019 uddeles Plads til Forskelle prisen i et samarbejde mellem Grøn, Carpark North, føtex/Bilka (VRS) og Nova FM.