113 Grøn 2017 --- Photo Morten Rygaard All Copyrights_DSC2434.jpg

Hvad er Plads til forskelle-priserne? 

Hvert år udmønter Muskelsvindfonden i samarbejde med kommercielle partnere og artister en pulje, hvorfra der uddeles en eller flere Plads-til-forskelle-priser. Der bliver uddelt en hovedpris, Plads til forskelle-prisen, og herefter en mindre pris Pærfekt-prisen. 

Priserne er et økonomisk bidrag, der gives til konkrete projekter, indsatser, initiativer eller kampagner, som har til formål at skabe plads til forskelle i samfundet.  

Puljen finansieres af overskuddet fra salg af T-shirts i forbindelse med Grøn, billetdonationer i forbindelse med Grøns billetsalg samt gæsternes pantdonationer under Grøn Koncert. 

Plads til forskelle prisen:

Formålet med Plads til forskelle-prisen er: 

 • at gøre opmærksom på og skubbe til de samfundsmæssige barrierer, der hindrer plads til forskelle i samfundet  
 • at flytte holdninger og ændre menneskesyn, der virker begrænsende for at opnå et samfund med plads til forskelle  
 • at synliggøre, hvordan enkeltpersoner og/eller non-profit organisationer og foreninger arbejder for at skabe plads til forskelle i samfundet 

Plads til forskelle-prisen imødekommer således projekter, initiativer eller kampagner, der sætter fokus på at skubbe til en eller flere af følgende barrierer: 

 • Diskrimination  
 • Tilgængelighed 
 • Kropsidealer 
 • Kapabilitet 
 • Økonomi 

Hvem kan vinde Plads til forskelle-prisen? 

Plads til forskelle priserne gives til konkrete projekter, initiativer eller kampagner, der har til formål at sætte fokus på eller nedbryde nogle af de barrierer, der forhindrer plads til forskelle i samfundet.  

Pærfekt-prisen:

Formålet med Pærfekt-prisen er: 

 • At skabe dialog, debat og synlighed omkring det at være upærfekt. 
 • At opfordre alle til at sænke skuldrene og acceptere at vi selv og livet er fejlbarligt 
 • At være med til at skabe en verden, der er mere Pærfekt! 

Hvem kan vinde Pærfekt-prisen: 

Pærfekt-prisen gives til projekter, initiativer eller kampagner, der sætter pærfekthedskulturen på dagsordenen, giver det pærfekte flyvehøjde eller udlever kernen af det at være pærfekt.  

Både enkeltpersoner og non-profit organisationer og - foreninger kan indstilles til at modtage en pris.  

Indstilling af kandidater til priserne

Alle kan indstille kandidater til de to priser. Der åbnes for indstilling til priserne i efteråret.

Plads til forskelle-jury 

Muskelsvindfonden er Plads til forskelle-prisernes ophavsmand og har ansvaret for at sammensætte en jury. 

Juryen består af minimum fire medlemmer – to repræsentanter fra Grøn Koncert/Muskelsvindfonden, en eller flere repræsentanter for kunstnerne på årets Grøn Koncert og minimum en repræsentant fra den eller de samarbejdspartner, der ønsker at støtte op om prisen.