Grøn_Kolding_210717_0826.jpg

Grøn skaber Plads til forskelle

Hver sommer skaber Muskelsvindfonden og Tuborg fest, glæde og mangfoldige møder for tusindvis af koncertgæster på Grøn. Overskuddet fra alle koncerterne går til Muskelsvindfondens arbejde for at skabe livskvalitet for mennesker med muskelsvind og deres pårørende.

Tuborg og Muskelsvindfonden skaber med Grøn synlighed for mennesker med et handicap og grobund for Muskelsvindfondens vision – et samfund med plads til forskelle.

Overskuddet fra Grøn går blandt andet til:

 • Børne- og ungearbejde: Klubdage og sommerlejre for børn og unge med muskelsvind.
 • Forældregrupper og familieweekender: Skabe rum hvor erfaringer deles mellem familier, som er berørt af muskelsvind.
 • Medlemsgrupper: Både grupper for muskelsvindlere og pårørende.
 • Job og erhverv: Aktiv indsats for at hjælpe personer med muskelsvind i job/erhvervspraktik.
 • Forskning og rehabilitering: Arbejde med behandlingsformer, hjælpemidler og andre tiltag, som gør hverdagen for en muskelsvindler lettere.
 • Handicappolitisk indsats: Politisk arbejde for at styrke det sociale og sundhedsfaglige område til fordel for handicappede.
 • Musholm: Et ferie-, sport-, og konferencecenter ved Korsør. Skabt med udgangspunkt i, at det er tilgængeligt for alle – hvad enten man har en handicap eller ej.

Plads til forskelle på Grøn

På Grøn er arbejder vi for mangfoldigheden. Vores vision er, ligesom Muskelsvindfonden, et samfund med plads til forskelle. Det ses blandt andet ved vores fokus på rummelighed på koncertpladserne, vores initiativer for at nedbryde fordomme, og ved vores indsats for at skabe nye møder mellem mennesker på Grøn.

På Grøn skaber vi Plads til forskelle på forskellige områder:

 • Plads til forskelle-prisen: Hvert år indsamler Grøn i samarbejde med en kunstner og samarbejdspartner midler til Plads til forskelle-prisen, som Muskelsvindfonden uddeler til et projekt eller initiativ, som skaber plads til forskelle i samfundet.
 • Frivilligheden / crewet: Vi har en mangfoldig frivillighed. Undersøgelser viser, at de frivillige på Grøn er mere rummelige, flere kender et menneske med et handicap og flere vil svare ja til at arbejde med et menneske med et handicap – sammenlignet med befolkningen.
 • Tilgængelighed på koncertpladsen: Grøn har fået Guldcertifikat fra Dansk live og Volue for tilgængelighed på pladsen.
 • Respektprisen: Hvert år uddeler de frivillige på Grøn Respektprisen til en kunstner, som aktivt arbejder for at bidrage til frivilligheden, Muskelsvindfonden og Grøns arbejde – eksempelvis ved at bidrage til indsatsen om Plads til forskelle.