10227 Grøn 2017 --- Photo Morten Rygaard All Copyrights_DSC4563.jpg

Retningslinjer på Grøn

Af hensyn til opretholdelse af ro og orden samt publikums sikkerhed har arrangørerne fastsat følgende regler, som skal overholdes på pladsen:  

 • Skulle det mod forventning regne på koncertdagen, er det vigtigt at huske, at paraplyer ikke er tilladt at medbringe på pladsen af sikkerhedsmæssige årsager. Du er til gengæld meget meget velkommen til at tage et regnslag med, hvilket også kan købes i indgangen. Obs. Vi tager ikke i mod paraplyer i indgangen til garderobe!   
 • Der er kun adgang på pladsen for betalende gæster med gyldig billet og som er visiterede i indgangen. Alle gæster skal benytte den indgang til koncertpladsen, som står angivet på deres billet. 
 • Sikkerhedspersonalets anvisning skal efterkommes uden tøven.  
 • Anvendelse, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er forbudt.  
 • Der er ikke adgang for tydeligt berusede personer.  
 • Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Hav dit billed-ID klar. Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år.  
 • Alle former for vold eller trusler om vold mod vores service-personale eller eventvagter medfører øjeblikkelig bortvisning. Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises størst mulig hensyn til de øvrige koncertgæster og til vores medarbejdere.  
 • Følgende må ikke medbringes: våben eller våbenlignende genstande, drikkevarer (undtagen vand), flasker, telte, pavilloner, paraplyer, parasoller, flag, bannere eller bannerstænger, fyrværkeri eller laserpenne, grill og lign., hunde eller andre dyr.  
 • Du må heller ikke medbringe kameraudstyr eller optageudstyr til professionel brug. Grøn tillader kameraer, såfremt fotos kun er til privat og ikke-kommercielt brug.  
 • Der er ikke adgang for gæster, som bærer rygmærker eller anden rocker/banderelateret afmærkning.  
 • Crowd-surfing er strengt forbudt.  
 • Overtrædelse af ovenstående kan medføre bortvisning.