Ombold er årets modtager af Muskelsvindfondens Plads til forskelle-pris og 100.000 kr.

Dette års modtager af Plads til forskelle-prisen er fundet, og prisen går til det frivillige projekt Ombold, som handler om gadefodbold for mennesker på kanten af samfundet. Pengene skal gå til at styrke Ombolds frivillighed, som i dag er en vigtig drivkraft i projektet, og som er med til at inspirere endnu flere mennesker til at tage del i arbejdet med at skabe plads til forskelle i samfundet.

Muskelsvindfondens Plads til forskelle-pris er på 100.000 kr. og er indsamlet af Grøn, Lukas Graham og Selected i forbindelse med Grøn Koncert 2018. 

 

Ombolds kerne er frivillighed

Ombold er et inspirerende gadefodboldfælleskab for udsatte og hjemløse, hvor der er plads til alle uanset køn, alder og fodboldkompetencer. Projektet blev grundlagt i 2003, og det har siden udviklet sig til et mangfoldigt fællesskab båret af frivillige ildsjæle. Mere end 10.000 hjemløse og socialt udsatte har været engageret, siden projektet blev grundlagt. Og selvom gadefodbold kickstartede Ombold, handler projektet også om de frivillige ildsjæle, der arbejder bag kulisserne.

Grundstenene i Ombold lægger sig direkte op ad Muskelsvindfondens eget arbejde for mangfoldighed og for at skabe plads til forskelle i samfundet. Både hos Muskelsvindfonden og Ombold fungerer de frivillige nemlig som ambassadører, der kan være med til at nedbryde fordomme om mennesker, som ikke lever op til ”normalen”.