klapstole.jpg

Plads til forskelle

Her er der plads til forskelle

Del:

Grøn skaber plads til forskelle

I mere end tre årtier har Grøn hver sommer skabt fest, glæde og mangfoldige møder for tusindvis af koncertgæster.

Med Grøn er det lykkedes at skabe et velgørende kulturarrangement til gavn for mennesker med muskelsvind kombineret med Tuborgs passion for fest og festivaler.

Overskuddet fra alle koncerterne går til Muskelsvindfondens arbejde for at skabe livskvalitet for mennesker med muskelsvind og deres pårørende.

Grøn har gennem årene lagt det økonomiske fundament for, at Muskelsvindfonden kan styrke de enkeltpersoner og familier, der har muskelsvind inde på livet. Desuden er der skabt en frivillighed, der emmer af mangfoldighed.

Tuborg og Muskelsvindfonden har med Grøn skabt en afgørende synlighed for mennesker med et handicap og en grobund for Muskelsvindfondens vision – et samfund med plads til forskelle.
Overskuddet fra Grøn går blandt andet til:

 • Børne- og ungearbejde
  Muskelsvindfonden arrangerer sommerlejre og klubdage, hvor børn og unge med muskelsvind bliver rustet til et aktivt liv med selvværd.
 • Forældregrupper og familieweekend
  Muskelsvindfonden har oprettet tolv forældregrupper med i alt 85 familier, hvor erfaringsudveksling, samvær og netværk er nøgleordene. Der bliver også hvert år afholdt en familieweekend.
 • Medlemsgrupper
  Muskelsvindfonden støtter 40 medlemsgrupper for personer, der selv har muskelsvind og 13 pårørendegrupper for ægtefæller eller børn af personer med muskelsvind.
  Formålet med alle medlemsgrupper er at styrke det enkelte menneske med muskelsvind og de pårørende til at leve det liv, de ønsker. Til at tage del i samfundet og bidrage med de kræfter og kompetencer, hver enkelt har.

Vi vil også arbejde

Muskelsvindfonden undersøger netop nu, hvordan vi kan hjælpe unge med muskelsvind ud i job/erhvervspraktik. Et job styrker selvværdet og det sociale netværk. Vi er desuden del af KLAP-projektet, hvor kognitivt udfordrede medlemmer hjælpes i job.

Skabe synlighed

Muskelsvindfonden fortæller de mange gode historier om medlemmernes liv. Et af de største problemer er samfundets manglende forventninger til mennesker med et handicap og manglende viden om deres ressourcer. Fordomme og manglende viden kan betyde, at drømmen om et job eller en kæreste er svær at indfri, hvis man har muskelsvind.

Forskning og rehabilitering

Muskelsvindfonden samler mennesker med muskelsvinds erfaringer, undersøger og afprøver behandlingsformer, hjælpemidler og andre tiltag og deltager i undersøgelser, projekter med videre. I RehabiliteringsCenter for Muskelsvind er der opbygget en stor viden, som både respekteres og efterspørges internationalt.

Handicappolitisk indsats

Muskelsvindfondens handicappolitiske indsats gennem 40 år har været medvirkende til flere fremskridt på det sociale og sundhedsfaglige område: f.eks. indførelsen af en hjælperordning, regler for dækning af merudgifter, når man har et handicap, oprettelsen af specialafdelinger for respirationsbehandling, vederlagsfri fysioterapi m.m.
Arbejdet er stadig vigtigt, hvis mennesker med muskelsvind (eller andre handicap) skal have de samme muligheder som andre borgere for at udvikle sig og deltage i samfundet.

Musholm – Ferie, Sport og Konference

Musholm er verdens mest universelt designede ferie-, sport- og konferencecenter i Korsør. Musholm bliver den største socialøkonomiske virksomhed i Vestsjælland, og Muskelsvindfonden håber, at det unikke sted vil inspirere til mere arkitektur med plads til forskelle i resten af verden. Musholm bliver – som Grøn – et sted, hvor mennesker med og uden handicap kan mødes og få oplevelser sammen. Et minibillede på det Danmark Muskelsvindfonden arbejder for.
Læs mere om Musholm lige her.